Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym W książce omówiono problematykę dokumentu elektronicznego jako pisma, czyli zasady jego sporządzenia, wniesienia i doręczenia, a także jako dowodu, analizując reguły oceny jego mocy i wiarygodności. W książce Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym przedstawiono: praktyczne informacje na temat prawidłowego sposobu i zakresu wykorzystania dokumentu elektronicznego w postępowaniu administracyjnym: elektronicznym oraz tradycyjnym, zagadnienie automatyzacji czynności odnoszących się do dokumentu elektr


Autor: Repetytoria Becka
Prawo administracyjne materialne Pytania Kazusy Tablice Testy Prawo

Prawo administracyjne materialne Pytania Kazusy Tablice Testy Prawo administracyjne materialne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy,

Autor: Jacek Jagielski
Prawo administracyjne książka do prawa administracyjnego

Prawo administracyjne książka do prawa administracyjnego

Autor: Jacek Jagielski
Prawo administracyjne książka do prawa administracyjnego

Prawo administracyjne książka do prawa administracyjnego

Autor: Jacek Jagielski
Prawo administracyjne książka do prawa administracyjnego

Prawo administracyjne książka do prawa administracyjnego

Autor: Jacek Jagielski
Prawo administracyjne książka do prawa administracyjnego

Prawo administracyjne książka do prawa administracyjnego

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym


Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym